با ما تماس بگیرید: 041-35 56 79 86

شرکت ولوو.

موفقیت شرکت Volvo در فروش با شبکه های اجتماعی

توضیحات پروژه

در اینجا مسئله مهم این است که چگونه به مخاطب‌های هدف خود دسترسی داشته باشیم. رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در قادرسازی ما در درک بهتر مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند تا بتوانیم با مشتریان نهایی بطور مستقیم صحبت کرده و سپس سعی کنیم مطالب بدست آمده را سرمیز مهندسی و طراحان منتقل کرده و محصولات‌مان را درآینده ارتقا دهیم.

ما کارمان را از فیس‌بوک شروع کردیم ولی به فراتر از فن پیج ها گسترش دادیم. میتوان گفت فیس‌بوک قطعا یک محیط مکمل خوب برای تلویزیون است. ما به این باور رسیده‌ایم که درطول کاری که انجام می‌دهیم باید رسانه‌های اجتماعی را درهر نقطه‌ای وارد کنیم.

پروژه‌های مرتبط

برگشت به بالا