CRM اجتماعی چیست؟

برای درک CRM اجتماعی ابتدا باید دید روشنی نسبت به CRM سنتی داشته باشیم. آن‌چه که ما در CRM سنتی با آن مواجه هستیم مجموعه‌ای از داده‌ها در مورد افرادی… ادامه نوشته ←